Ochroniarz

Jak zdobyć i na czym polegają uprawnienia ochroniarskie – wszystko co powinieneś o tym wiedzieć

Pracownika ochrony można spotkać w wielu sytuacjach dnia codziennego: podczas wizyty w banku, w sklepie czy w galerii handlowej. Jako klienci, zdajemy sobie sprawę, że zadaniem ochroniarza jest dbanie o bezpieczeństwo, zarówno klienta jak i pracowników, oraz pilnowanie mienia miejsca, w którym pracuje. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, jak można zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony i jakie taka osoba ma uprawnienia. Postaramy się przybliżyć te informacje w tym artykule.

Uprawnienia ochroniarskie

Zawód ochroniarza reguluje ustawa o ochronie osób i mienia z 1997 roku (. To ona wyznacza przywileje oraz obowiązki. Pracownik firmy ochroniarskiej podczas pełnienia obowiązków służbowych powinien posiadać przy sobie legitymację, która posiada swój indywidualny numer oraz imię i nazwisko ochroniarza. Legitymację należy okazać ją w określonych sytuacjach.  Jakie uprawnienia posiada ochroniarz?

Głównym jego zadaniem jest ochrona osób i mienia. W momencie, gdy dostrzeże podejrzaną sytuację: kradzież bądź dewastację, ma prawo ująć osobę, która dopuściła się takiego wykroczenia i przekazać ją policji. Jednak istotną kwestią jest to, że pracownik ochrony nie może osoby zatrzymanej przetrzymywać siłą, czy zamknąć w miejscu, z którego nie może wyjść.

Środków przymusu bezpośredniego może użyć jedynie w momencie, gdy podejrzany atakuje inną osobę, bądź w ochronie własnej. Mogą wówczas zostać zastosowane paralizatory czy gaz łzawiący, oraz można zakuć podejrzanego w kajdanki. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że pracownik firmy ochroniarskiej, który przekroczy swoje uprawnienia, ponosi odpowiedzialność karną.

Istnieją sytuacje, w których ochroniarz może wylegitymować osoby cywilne – na przykład w celu sprawdzenia, czy dana osoba może przebywać na terenie obiektu.
Jeżeli ochroniarz przejdzie odpowiedni kurs i zda egzamin państwowy, może posiadać broń palą, co jest niezbędne przede wszystkim przy transporcie gotówki. Uprawnienia ochroniarskie pozwalają na użycie broni palnej w sytuacji takiej, jak zagrożenie życia bądź groźba zamachu.

Uprawnienia ochroniarskie
Źródło: Pixabay

Jak zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony?

Aby zostać ochroniarzem powinno się posiadać predyspozycje zarówno fizyczne jak i psychiczne. Należy być przede wszystkim odpornym na stres, aby zachować spokój w kryzysowych sytuacjach.  Wymagana jest też znajomość przepisów oraz podstawowa znajomość prawa. Najistotniejszym elementem jest ukończenie kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony. Kurs obejmuje najczęściej zagadnienia takie jak:

  • Wybrane zagadnie­nia prawa kar­nego i wykroczeń, prawa cywil­nego i proceso­wego, prawa pracy.
  • Przy­czyny zamachów na osoby, metody i etapy ata­ków na osoby oraz uży­wane środki, zało­że­nia tak­tyczne przeciwdzia­ła­nia ata­kom, orga­ni­za­cja grupy ochron­nej.
  • Ochrona obiektów, ochrona kon­wo­jów, środki techniczne.
  • Obrona przed napast­ni­kiem uzbro­jo­nym i nieuzbrojonym, tech­niki interwencyjne (kaj­danki, pałka tonfa, chwyty obezwładniające i transportowe).
  • Zasady udzielania pomocy przed­le­kar­skiej.
  • Budowa i zasady dzia­ła­nia broni, techniki bez­piecz­nego obcho­dze­nia i posługi­wa­nia się bro­nią, strze­la­nie.

Dodatkowo, aby uzyskać licencję, należy mieć ukończone 21 lat i być osobą niekaraną. Trzeba również być obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, bądź innego kraju, który należy do Unii Europejskiej. Ważną kwestią jest ukończone gimnazjum, bądź ośmioklasowa szkoła podstawowa, jest to również warunek konieczny. 

Istnieją dwa stopnie licencji: pierwszy, na który kurs można odbyć przed 21 rokiem życia, jednak licencja wydawana jest po ukończeniu dwudziestu jeden lat.  Aby uzyskać drugi stopień należy ukończyć kursy, szkolenia i zdać egzamin.

Jak wygląda egzamin na pracownika ochrony?

Egzamin na licencjonowanego ochroniarza składa się z kilku części. Na początku przystępuje się do etapu pisemnego i ustnego, gdzie należy odpowiedzieć na pytania związane z pracą ochroniarza. Następny jest egzamin z samoobrony, gdzie należy zaprezentować znajomość technik, oraz umiejętności szybkiej reakcji, obezwładnienia przeciwnika, a także sprawdzana jest umiejętność podejmowania szybkich decyzji oraz działania w kryzysowych sytuacjach. Ostatnim etapem jest egzamin z technik interwencyjnych, na którym należy zaprezentować swoje umiejętności strzeleckie.

Jeżeli wypełnione zostają wszystkie powyżej opisane warunki, można zostać wpisanym na  listę wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Aby uzyskać wpis, należy złożyć w komendzie wojewódzkiej bądź Stołecznej Policji wniosek, orzeczenie o niekaralności, oświadczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu ochroniarza, oraz dokument, który potwierdza przygotowanie do wykonywania zawodu. Niezbędne jest również uiszczenie opłaty skarbowej. Decyzja o wpisie wydawana jest na ogół w przeciągu dwóch tygodni.

Każdy pracownik firmy ochroniarskiej powinien co pięć lat przechodzić kurs doskonalący umiejętności.

One thought on “Jak zdobyć i na czym polegają uprawnienia ochroniarskie – wszystko co powinieneś o tym wiedzieć

  1. Praca ochroniarza to moje marzenie. I zastanawiam się właśnie nad takimi uprawnieniami. Chyba się w końcu zdecyduję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Previous post Pomocnik na budowie – czym właściwie się zajmuje i ile zarabia pomocnik budowlany
Wypłata pieniędzy z bankomatu Next post Zmiana konta w urzędzie skarbowym – jak i kiedy zgłosić zmianę rachunku w urzędzie

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close